Popis projektu

Vodní tvrz Černíč

Pěšky nebo na kole se můžete vydat k bývalé vodní tvrzi Černíč vzdálené necelých 10 km od Telče. Tento opevněný mlýn ze 16.st. byl vystavěný na základech středověké vodní tvrze, z níž se dochovala mohutná věž. Díky častým přestavbám má stavba znaky mnoha slohů.

Starší literatura uváděla objekt jako tvrz, v novějších kastelologických publikacích však již chybí. Soupis památek B. Samka jej uvádí jako mlýn či dvorec z 2. poloviny 16. či počátku 17. století. Rozsáhlému areálu obehnanému kamennou zdí dominuje na severozápadě dvoupatrová věžovitá stavba postavená nad mlýnským náhonem – ten protéká strouhou pod průjezdem v přízemí.