Popis projektu

Kostelní Vydří

Budova kláštera byla při poutním kostele Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří postavena již v polovině 18. století. Klášter najdete 11 km od Telče a je tak příjemným cílem cyklovýletu.

V 17. století na tomto návrší stávala pouze Boží muka, kolem kterých se prý zjevovala zvláštní záře. Proto zde majitel zdejšího panství Gerhard Jindřich Butz z Rolsbergů nechal v roce 1709 vystavět kaplia do ní umístit obraz Panny Marie Karmelské. V roce 1764 byla přistavěna budova kláštera a v letech 1787 – 1989 došlo k přestavbě kaple na kostel Panny Marie Karmelské, výstavbě křížové chodby a ohradní zdi se třemi vstupními branami.